Information Lokal utveckling KalmarÖland

Lokal utveckling

KalmarÖland

SÖKER

DU ETT STÖD

TILL

ETT MINDRE UTCECKLINGSPROJEKT

KLICKA HÄR

Lokal utveckling KalmarÖland – LUKÖ


Lokal utveckling KalmarÖland bildades för att under programperioden 2014-2020 driva lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.


I kommunerna Borgholm, Kalmar och Mörbylånga har många personer i föreningar, företag och kommuner arbetat hårt med att ta fram en utecklingsstrategi. Den strategin skulle bli grunden för arbeta med insatser som skulle leda till nya företag, stimulera ökad sysselsättning och göra området attraktivt och konkurrenskraftigt. För den strategin behövdes en genomförandebudget likt den KalmarÖland fick i föregående programperioden, 2007-2013.


KalmarÖlands strategi blev godkänd av den urvalskommitté som enligt det svenska landsbygdsprogrammet hade den uppgiften. 53 områden blev godkända, men fem områden blev oprioriterade av Jordbruksverket och fick inga medel. På vilka grunder, vet vi idag ännu inte.

I den ranking som gjordes i de tre olika fonder som vi ansökt om medel ur, hamnade vi på plats 35,36 och 42. Den oprioriterade strategin kan du ladda hem och läsa, din finns längre ner på denna sidan. Läs gärna mer på här:  Jordbruksverkets sida om lokalt ledd utveckling.


Lokal utveckling KalmarÖland arbetar tillsammans med de andra fyra områdena som blev oprioriterade för att dessa områden ska få lika möjligheter som de övriga 48.


Vad gör vi nu?


Vi arbetar med att hitta andra lösningar och för att kunna ge stöd till våra målgrupper, de som i första hand arbetar med lokal utveckling. Fn har vi precis ordnat finansiering till en uppföljare på förra programperiodens mycket framgångsrika projekt Startgas, fantasifullt döpt till Startgas II.

Där kan föreningar, företag, organsisationer, privatpersoner eller nätverk söka stöd för mindre projekt som t.ex. ska marknadsföra, investera, bygga, undersöka eller göra en förstudie för ett större projekt. Läs mer om detta under ”stödinformation”. Mottot är att det ska vara enkelt och att det genomförs i enlighet med leadermetoden, d.v.s att det genomförs i samverkan mellan ideell, privat och/eller offentlig sektor. Medfinansiering i någon form krävs, kan vara ideell tid.


Som nämnt ovan så arbetar vi tillsammans med de andra områdena (Femgruppen), som inte blev prioriterade för att hitta en alternativ lösning. Nu senast är vi mycket glada åt att den parlamentariska landsbygdskommitténs betänkande menar att inget område som blivit godkänt ska stå utan finansiering. Men, vi har också påbörjat arbetet inför kommande programperiod för att KalmarÖland. Borgholm, Kalmar och Mörbylånga kommuners invånare ska få samma möjligheter som resten av landet i nästa period, 2020-2027.


Följ gärna våra aktiviteter i Femgruppen på denna Facebooksidan: https://www.facebook.com/femgruppen/

Till vänster finns KalmarÖlands strategi för 2014-2020 för nedladdning eller läsning direkt i din webläsare.


Strategin har dock ingen finansiering som påtalas ovan.

Till höger kan du läsa

mer om Femgruppen.


Du får gärna sprida det

dokumentet. Det är vi

alla i Femgruppen tacksamma för!

Leadermetoden är ett sätt att påverka den lokala utvecklingen. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. I den här filmen får du veta mer om metoden som används inom lokalt ledd utveckling.

Minnenas arkiv: Leaderprojekt i förra programperioden (2007-2013) som blev utsedda till årets Leaderprojekt i Sverige. Härliga minnen och trevligt att titta och lyssna på igen!

Lokal utveckling KalmarÖland

C/O Lars Wellin Norrbygärdevägen 5

SE-387 73 LÖTTORP

Tfn +4670 261 87 89

Email: kontakt@kalmaroland.se