Stödinformation

Lokal utveckling

KalmarÖland

VÄGEN

TILL

DIN /ERA IDÉERS

FÖRVERKLIGANDE

Startgas II är en uppföljare till det paraplyprojekt som i föregående programperiod drevs av Leader KalmarÖland som hette Startgas. Upplägget är likartat, men skillnader finns varför vi ber er att nogsamt läsa igenom regler och villkor.


Enskilda, organisationer och/eller företag kan söka stöd för en eller flera delaktiviteter (checkar), det viktiga är att projektet genomförs i enlighet med Leadermetoden. Leadermetoden är samverkan mellan offentlig-, ideell sektor och näringslivet.


Det är viktigt att delprojektet är för landsbygdens allmänna bästa, allmänna utveckling och av allmänt intresse. Basen ska vara att alla kan ta del av resultatet och/eller öppet att få vara med. Det får inte leda till osund konkurrens. Startgasprojekt ska ha stöd i något av de temaområden som finns i strategin för KalmarÖland 2007-2013, då projektet är finansierat med återföringar från den perioden.

Strategin finns att ladda hem längst ner på denna sida.


Ex. på typer av delaktiviteter stöds:


Förstudier.

När en organisation/grupp eller motsvarande vill testa intresset för att genomföra en aktivitet eller åtgärd.


Förprojektering,

Om en organisation/grupp eller motsvarande, vet att det finns ett stort intresse av en åtgärd eller aktivitet, och kan visa detta. Då kan man kunna söka stöd för att vidta vissa specifika delar innan man genomför projektet. Syftet ska vara ett kvalitativt bättre genomförande av framtida projekt.


Reseomkostnader

För att t.ex. besöka potentiella samarbetspartners inom ett annat Leaderområde i Europa för att undersöka och initiera samarbeten.


Grundläggande begränsningar och krav.


Maximalt antal delaktiviteter (checkar) per stödmottagare:3 st om 5 000 kr.


Längd på aktiviteten/delprojektet:6 mån.


Medfinansiering:Ideell tid motsvarande 2 500 kr per 5 000 kr.

(En ideell timme är värd 200kr)


Mål och perspektiv.


Mål

Nya större utvecklingsprojekt, hitta oexploaterade utvecklingsområden, testa nya idéer, testa organisationers förmåga att driva projekt, gränsöverskridande engagemang och nytänkande, interregional och transnationell samverkan, skapa “vikänsla“ och samhörighet.


Pespektiv

Ungdomar, jämställdhet och integration Samverkan med andra Leaderområden, transnationell samverkan, stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling.


Ansökningsförfarande.

Ansökan görs i två steg. Steg 1 görs digitalt via denna sidan, följ länk nedan eller gå in under rubriken "Ansökan" i menyn.

Efter att ansökan är inskickad görs en första bedömning av projektet och ni meddelas om projektet är aktuellt för steg 2 eller får avslag redan i detta skede.


Får projektet möjligheter att gå vidare till steg 2 får ni i samband med beskedet mail med ansökningshandlingar och villkor. Ansökningshandlingarna  ska ni fylla i och skicka tillsammans med begärda bilagor till oss med vanligt brev. Blir projektetet beviljat så får ni ytterligare dokument mailade till er, t.ex. tidrapporter och mall för slutrapport.


När ansökan är komplett, bedöms denna av en beslutsgrupp (Styrelsen), datum för detta meddelas när ansökan är inskickad.


Normalt  lämnas besked om beslut senast 14 arbetsdagar efter beslutsmöte.Beslut kan ej överklagas.


Tips på andra stöd, länkar nedan. (listan kommer att uppdateras)

Dokumentet

till höger är

KalmarÖlands

stratgegi för

2007-2013

Startgasprojekt ska

ha bäring på den

strategin.

Lokal utveckling KalmarÖland

C/O Lars Wellin Norrbygärdevägen 5

SE-387 73 LÖTTORP

Tfn +4670 261 87 89

Email: kontakt@kalmaroland.se